Khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính

Tại sao phải học khóa học Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên, chuyên viên chính?
♥ Khóa học Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên
– Được trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác của cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.
– Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác đúng theo quy định của Bộ Nội vụ.
– Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch, nâng lương.
THÔNG TIN KHÓA HỌC:
– Đối tượng:
+ là cán bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm;
+ cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian tập sự chuyên viên có nhu cầu tham dự khóa học.
-Học phí: 3.500.000 đ/khóa.
-Thời gian học: 1,5 tháng 
-Chứng chỉ: Học viên hoàn thành chương trình đào tạo Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên Theo quy định.

Nội dung chương trình Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên
(Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành (phụ lục kèm theo).

♥Lớp Bồi dưỡng Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính

–  Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
– Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
– Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản Lý Nhà Nước ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và cao hơn.

THÔNG TIN KHÓA HỌC:
-Đối tượng: Là cán bộ, công chức, viên chức có mã ngạch 01- 002 và tương đương; những cán bộ làm trong các tổ chức Đảng và đoàn thể có mức lương từ 3.33 trở lên; cán bộ, công chức,  viên chức có ít nhất 6 năm giữ ngạch chuyên viên và các đối tượng khác co nhu cầu tham dự khóa học.
-Học phí: 4.000.000 đ/khóa.
-Thời gian học: 2 tháng 
-Chứng chỉ: Học viên hoàn thành chương trình đào tạo Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính Theo quy định.
Nội dung khóa Quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên chính:
Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng  08 năm 2013 của Bộ Nội vụ (có phụ lục kèm theo).
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Hotline: 0961 06 43 45 -0938 85 53 52
Zalo: 0961 06 43 45 -0938 85 53 52

Khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
5 (100%) 1 vote
Khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính update: Tháng Bảy 10th, 2018 by THUHAI_VTE